Rotumääritelmä
KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat.
Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja niiden
sukulaisrodut


Käyttökoetulosta ei vaadita.


LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu kehitettiin v. 1960 risteyttämällä chow chow ja wolfspitz. Aluksi sitä kutsuttiin nimellä ”Wolf-chow”, mutta myöhemmin samojediristeytyksen jälkeen nimeksi muutettiin eurasier ja FCI tunnusti rodun. Rodun kehitti Julius Wipfel.


YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoisesti rakentunut, keskikokoinen pystykorvatyyppinen koira, jolla on pystyt korvat, ja jossa esiintyy useita eri värejä. Karvan pituuden tulee olla sellainen, että rungon mittasuhteet erottuvat. Keskivahva luusto.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. Kuono ja kallo ovat lähes yhtä pitkät.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Itsevarma, rauhallinen, tasapainoinen ja korkean ärsytyskynnyksen omaava. Valpas ja tarkkaavainen mutta ei äänekäs. Isäntäväkeensä erittäin kiintynyt. Vieraita kohtaan rauhallisen pidättyväinen. Kehittyäkseen luonteeltaan rodunomaiseksi eurasier tarvitsee jatkuvan kiinteän yhteyden isäntäväkeensä ja ymmärtäväisen mutta johdonmukaisen kasvatuksen.
PÄÄ: Tasapainoinen, kallo-osa ei ole liian leveä. Ylhäältä ja sivulta katsottuna pää
on kiilamainen. Kuonon ja kallo-osan ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
Kallo: Litteä otsa, jossa on selvästi havaittava otsauurre. Selväpiirteinen niskakyhmy.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Keskikokoinen ja mustapigmenttinen.
Kuono: Sopusuhtainen, ei liian karkea eikä liian suippo, kapenee kirsua kohti.
Kuononselkä ja alaleuan luut ovat suorat.
Huulet: Tiiviit ja mustapigmenttiset.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja alaleuan kaari leveä. Vahva ja täysi hampaisto (42 hammasta hammaskaavion mukaisesti). Joko leikkaava tai tasapurenta. Yläetuhampaat ovat joko tiiviisti alaetuhampaiden edessä tai niitä vasten. Väli- ja
poskihampaat ovat yhdessä tiiviissä rivissä. Kaikki hampaat ovat kohtisuorassa
leukoihin nähden.
Posket: Vain hieman erottuvat.
Silmät: Tummat ja keskikokoiset, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat.
Silmäaukot ovat hieman vinot. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset ja tiiviit.

Korvat: Kiinnittyneet noin korvan tyven leveyden päähän toisistaan. Pystyt, keskikokoiset, kolmiomaiset ja kärjistään hieman pyöristyneet. Korvankärjet ja otsapenkereen keskikohta muodostavat tasasivuisen kolmion.
KAULA: Keskipitkä, lihaksikas ja kokonaisuuteen nähden sopusuhtainen, liittyy
sulavasti runkoon. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO:
Ylälinja: Vahva, ei liian lyhyt.
Säkä: Korostunut.
Selkä: Kiinteä, suora ja lihaksikas.
Lanne: Sopivan pituinen, leveä ja lihaksikas.
Lantio: Lähes vaakasuora, leveä ja vahva.
Rintakehä: Ulottuu kyynärpäiden tasolle ja on muodoltaan soikea. Eturinta on hyvin kehittynyt mutta ei liian korostunut. Rintalasta ulottuu pitkälle taakse. Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa hieman. Kupeet hieman sisään vetäytyvät.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, pyöreä ja kiinteä, sopivan paksu, kärkeä kohti kapeneva ja tuuheakarvainen. Häntä on joko eteenpäin selän päälle tai hieman sivulle kaartunut tai selälle kiertynyt. Ulottuu suorana kintereeseen asti.


RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna hyvin kulmautuneet. Olka- ja kyynärvarsi ovat lähes yhtä pitkät.
Lavat: Lihaksikkaat ja hieman viistot.
Olkavarret: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Rintakehän myötäiset.
Kyynärvarret: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
Välikämmenet: Keskipitkät ja vahvat, edestä katsottuna täysin suorat, sivulta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat, tiiviit ja kohtuullisen kaareutuneet. Kynnet ovat vahvat ja tummapigmenttiset. Päkiät ovat kiinteät, paksut ja mustapigmenttiset. Päkiöiden välit ovat tiheäkarvaiset.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna hyvin kulmautuneet. Reisi ja sääri ovat lähes yhtä pitkät.
Lantio: Hieman viisto.
Reidet: Keskipitkät ja vahvalihaksiset.
Polvet: Vakaat, polvikulma ei liian avoin.
Sääret: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
Kintereet: Vakaat, eivät liian matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset eivätkä eteenpäin taittuvat.
Välijalat: Pitkät, leveät ja sivulta katsottuna pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.


LIIKKEET: Maatavoittavat ja tasapainoiset, hyvä takaraajan työntö ja hyvä ulottuvuus eteenpäin. Koiran liikkuessa selkä pysyy vakaana, etu- ja takaraajat liikkuvat yhdensuuntaisesti mutta vauhdin kasvaessa pyrkivät yksijälkisyyteen. Mieluisin liikkumismuoto on ravi.
NAHKA: Tiivis ja pigmentoitunut.
KARVAPEITE
Karva: Koko rungossa on tiheä pohjavilla ja keskipitkä peitinkarva, joka ei ole täysin rungonmyötäistä. Kuono-osa, naama, korvat ja raajojen etupuoli ovat lyhytkarvaiset. Pitempää peitinkarvaa on hännässä, eturaajojen takaosassa hapsuina ja takaraajojen takaosassa housuina. Kaulassa karva on hieman pitempää kuin rungossa mutta ei muodosta harjaa.
Väri: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi puhtaan valkoinen ja valkokirjava.


KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 52–60 cm
Nartut 48–56 cm
Paino: Urokset 22–30 kg
Nartut 18–26 kg
Tärkeintä on mittasuhteiden sopusuhtaisuus, mutta keskikoko ja -paino ovat kuitenkin tavoitteena.
Ihannekoko: Urokset 56 cm/26 kg
Nartut 52 cm/22 kg.


VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.


VAKAVAT VIRHEET:
• Selvä pigmentin puutos
• Liian voimakas otsapenger ja/tai liikaa pyöristyvä kallo
• Suorat takakulmaukset.
• Liian painuneet ranteet
• Notko tai köyry selkä
• Kolmen tai neljän P2-hampaan puuttuminen
• Samanaikainen yhden tai useamman P1-hampaan ja kahden tai useamman P2-hampaan puuttuminen
• Hyvin löyhäkaarinen häntä, joka ei laskeudu selälle
• Lyhyt häntä
• Puutteellinen sukupuolileima


HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Yhden tai useamman etuhampaan tai kulmahampaan puuttuminen
• Yhden tai useamman P3- tai P4-hampaan puuttuminen
• Yhden tai useamman M1- tai M2-hampaan puuttuminen
• Epänormaali purenta.
• Sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium), liian syvällä sijaitsevat tai liian pienet silmät
• Taitto- ja luppakorvaisuus
• Koukkuhäntä
• Epävakaa kinner, eteen tai sivulle kääntyvä kinner
• Kirjavuus, yksivärinen valkoinen väri


HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria